BARN & UNGDOM

Her er sommerens program for de unge - håper vi sees:-)

Alle aktivitetene er gratis.

Alle må registrere seg, så møt opp i god tid.

2021 Hagekroa program.JPG