BARN & UNGDOM

Programmet for 2021 er enda ikke klart.

Noen av aktivitetene sommeren 2020 var krabbefiske, fotballturnering, vannskikonkurranse,  "Mye moro"  og "Klar, ferdig, gå!"

Kristiansand feriesenter, Dvergsnesveien 571, 4639 Kristiansand

Telefon: 38 04 19 80

E-post; post@kristiansandferiesenter.no

Org.nr. 998 431 042

© 2020 Kristiansand feriesenter