BRANNINNSTRUKS

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

Ved brann/røykutvikling;

 

1)Varsle;

Alle som befinner seg i enheten/området skal varsles.

Ring; 110

Opplys til brannvesenet at brannen er på;
Kristiansand feriesenter
Dvergsnesveien 571

Ring feriesenterets vakttelefon;

950 06 320
De åpner bommen og viser brannvesenet vei

 

2)Redde 

Se at alle kommer ut. Møt opp på oppsamlingsplass i Hagekroa

3)Slokke

Prøv å slokke med tilgjengelige slokkemidler.
Tenk på egen sikkerhet.

4)Lukk alle dører og vinduer

5)Melde 

Meld fra til brannvesenet ved ankomst om alle er kommet ut fra bygget.

Brannsikre campingtips:

 • Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt

 • Ha fungerende røykvarsler i campingvognen og bobilen

 • Ha minimum ett brannslokkeapparat på 6 kg lett tilgjengelig

 • Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken.

 • Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer

 • Ha gassdetektor i campingvognen og bobilen

 • Vær forsiktig ved bruk av rødsprit

 • Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.

 • Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt.

 • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere og brukt grillkull og på anviste plasser.

 • Bruk av engangsgrill er ikke lov på Kristiansand feriesenter