HOPPEPUTE & HOPPESLOTT

Hoppeputa vår er populær og ligger på hovedlekeplassen.

Hoppeslottet finner du bak på terrassen ved hovedbygget.

Hoppeslottet har aldersgrense 7 år.

Kristiansand feriesenter, Dvergsnesveien 571, 4639 Kristiansand

Telefon: 38 04 19 80

E-post; post@kristiansandferiesenter.no

Org.nr. 998 431 042

© 2020 Kristiansand feriesenter