HOPPEPUTE & HOPPESLOTT

Hoppeputa vår er populær og ligger på hovedlekeplassen.

Hoppeslottet finner du bak på terrassen ved hovedbygget.

Hoppeslottet har aldersgrense 7 år.