WiFi

Vi har gratis internett;

 

Nett; Camping

Passord; feriesenter

 

Kvalitetene vi variere alt etter hvor mange gjester som er på nettet, og hvor mye kapasitet hver enkelt bruker.

Nettet vårt er ikke egnet til streaming og tunge nedlastninger.