WIFI

Vi har gratis internett, men med full camping er det ikke alltid like bra.


Internett: Camping
Passord: feriesenter

 
Kvalitetene vi variere alt etter hvor mange gjester som er på nettet, og hvor mye kapasitet hver enkelt bruker.

Nettet vårt er ikke egnet til streaming og tunge nedlastninger.