WIFI

Vi har gratis internett;
 
Nett: Camping
Passord: feriesenter
 
Kvalitetene vi variere alt etter hvor mange gjester som er på nettet, og hvor mye kapasitet hver enkelt bruker.
Nettet vårt er ikke egnet til streaming og tunge nedlastninger.